Είστε εδώ

ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ Βιβλίο με εικόνες Αθήνα Σ.Ω.Β. 1906

Στα εννέα, του κεφάλαια καταγράφονται τα προβλήματα των τυφλών, δίνεται ιστορική εικόνα για τ’ άλλα κράτη, δίνει λύσεις και αναφέρεται στη ζωή της Λάουρας Βρίτζμαν, που έζησε στην Αμερική, υπήρξε τυφλή, άφωνη, κωφή χωρίς όσφρηση και εν μέρει και γεύση.
Ο γιατρός (Howe) Σαμουήλ Χάου κατάφερε η Λάουρα όχι μόνο να επικοινωνήσει αλλά σε λίγους μήνες, με το σύστημα των κωφαλάλων, κατάφερε να της μάθει να γράφει.
Η Λάουρα πέρασε στη Βοστόνη όλη της τη ζωή κοντά στους τυφλούς κερδίζοντας με τα εργόχειρά της την διαμονήν της εκεί