Είστε εδώ

Ο ΚΥΝΗΓΟΣ, Βιβλίο με εικόνες Αθήνα Σ.Ω.Β. 1907

Το βιβλίο αναφέρεται:
Στη σκοπευτική άσκηση, εκλογή όπλων, χρήση του όπλου, υγιεινή του κυνηγίου, οι κυνηγετικοί σκύλοι και σε διάφοροι τρόποι κυνηγίου.
Ο Δροσίνης γράφει:
«Το κυνήγιον είναι εκ των μέσων εκείνων, τα οποία εις ανθρώπους παντός επαγγέλματος, πάσης κράσεως και πάσης ηλικίας δύνανται να δώσουν αφορμήν, ώστε να αλλάσσουν τρόπον ζωής, να ποικίλλουν την φθοροποιόν μονοτονίαν του καθημερινού έργου, να αποφεύγουν τον μολυσμένον αέρα των πόλεων, να κινώνται, να περιπατούν, να αναπνεύουν έξω εις τους αγρούς, εις τα βουνά, εις τα δάση».