Είστε εδώ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1880

Ο Γ. Δροσίνης με τον εξάδελφό του Δ. Ε. Ηλιόπουλο συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία και εκδίδουν βιβλίο 450 σελίδων στην Αθήνα (Eκδότες Κορομηλάς και Νάκης) με τίτλο: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1863 - 1877.
Ο Δεληγιώργης 1829-1879 ήταν συγγενής εξ αγχιστείας του Δροσίνη και υπήρξε επανειλημμένα πρωθυπουργός