Είστε εδώ

ΣΚΟΡΠΙΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ 1946

Είναι το δεύτερο βιβλίο με τον ίδιο τίτλο.
Τα κείμενά του δημοσιεύτηκαν σε επιφυλλίδα της απογευματινής εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» το Νοέμβριο του 1946.
Το βιβλίο περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
Επαρχιώτικα, Στα σκαλοπάτια του Παρνασσού, Ένας παράσιτος, Τα στε-φάνια μου, Πρόωρος γυρισμός, Δεύτερο ξεκίνημα, Η καθημερινή ΕΣΤΙΑ, Δύο πιστόλια μονομαχίας, Η γέννηση ενός σχολείου, Το σπιτάκι, Το πέρασμά μου από το Υπουργείο.