Είστε εδώ

ΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΑΙ Γ. ΚΑΣΔΟΝΗ

Το 1884 καθιερώνεται ο όρος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ στα σχολικά αναγνωστικά και προστίθενται επιπλέον:
Κείμενα και ποιήματα.
Επικεφαλίδες.
Εικόνες.
Το έργο εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (Εγκύκλιος 13160, 13.9.1884, υπουργός ο Δ. Σ. Βουλπιώτης). Πρόκειται για τρεις τόμους με τον τίτλο: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.
«Αθήνησι, 4 Σεπτεμβρίου 1884.
Οι συντάκτες, ως προς την κατάταξη της ύλης, ακολούθησαν ιστορική – χρονολογική σειρά, προτάσσοντας τα κείμενα που αναφέρονται στην αρχαιότητα και φθάνοντας μέχρι τα νεότερα χρόνια. Δεν ακολούθησαν δηλαδή το πρόγραμμα του Υπουργείου: πρώτα και χωριστά ο πεζός λόγος και έπειτα τα ποιήματα, χωρίς χρονολογική σειρά συγγραφέων και ποιητών. Για να αποφύγουν τη μονοτονία, μεταξύ των πεζών κειμένων καταχώρισαν τα ποιήματα και τα άρθρα που είχαν γενικό χαρακτήρα. Τα λογοτεχνικά κείμενα συνοδεύονται από σύντομες διευκρινιστικές υποσημειώσεις, ερμηνεία λέξεων ή φράσεων. Στο τέλος κάθε τόμου καταχωρούνται σύντομες βιογραφικές σημειώσεις για τους ανθολογούμενους συγγραφείς. Μεταξύ των κειμένων παρεμβάλλονται και εικόνες σχετικές με τα κείμενα, κυρίως προσωπογραφίες. Τα βιβλία πλαισιώνονται και με εικόνες από το χώρο της ιστορίας, της τέχνης, από ιστορικά μνημεία και τόπους. Πρώτοι αυτοί εισήγαγαν την εικονογράφηση των σχολικών βιβλίων σε τόση έκταση. Κρίνοντας τα βιβλία ο Β. Τόγιας γράφει σχετικά: [i]«Η εκτύπωση και γενικά η όλη εμφάνιση και των τριών τόμων της συλλογής Γ. Δροσίνη – Γ. Κασδόνη ήταν για την εποχή εκείνη (1884) πολύ καλή. Οι ζωηρές επικεφαλίδες των κειμένων έδιναν στο μαθητή κάποια οπτική άνεση.
Είναι φανερό ότι το έργο αυτό δεν είναι αποτέλεσμα ειδικών σπουδών ή ιδιαίτερων ενασχολήσεων του Δροσίνη με το σχολικό βιβλίο. Είναι όμως προϊόν ζήλου και φροντίδας για την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων, στοιχεία που ισοσταθμίζουν την επιστημοσύνη».[/i]

Τον επόμενο χρόνο, το 1885, ο Δροσίνης αναχώρησε για σπουδές στη Γερμανία και τα ενδιαφέροντά του για αρκετά χρόνια στράφηκαν αλλού. Το θέμα της εκπαίδευσης θα τον απασχολήσει εκ νέου, το 1898, με την έκδοση της Εθνικής Αγωγής.