Είστε εδώ

«Ο Γ. Δροσίνης πέραν της Λογοτεχνίας» (13/12/2014)

Στο φύλλο της εφημερίδας «Εστία» της 13ης Δεκεμβρίου 2014 η λόγια δημοσιογράφος και κριτικός, http://www.comprarviagraes24.com Κα Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου Παρουσίασε το βιβλίο - διδακτορική διατριβή της Κας Μάγδας Μαλακτράρη-Παπακώστα «Ο Γεώργιος Δροσίνης πέραν της Λογοτεχνίας»*. Πρόκειται, όπως δηλώνει και ο τίτλος του έργου, για την ανάδειξη της προσφοράς του Γεωργίου Δροσίνη στα γράμματα και στον πολιτισμό μας και ειδικότερα στον εκπαιδευτικό και τον εκδοτικό τομέα.
Η Κα Δημακοπούλου με ευαισθησία και γνώση προσέγγισε το θέμα και προέβαλε την προσωπικότητα και τη δράση του Γεωργίου Δροσίνη ως ανθρώπου που κύρια μέριμνά του ήταν η προσφορά συλλήβδην στον πολιτισμό.
Την ευχαριστούμε θερμά.

*εκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 2006.