Είστε εδώ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα (ΑΣΚΤ), ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1837, μόνο στα χαρτιά. Λειτούργησε από το 1843 ως παράρτημα της Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών, με τίτλο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ έως το 1910 που αποσπάστηκε και αποτέλεσε ανεξάρτητη Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης. Αργότερα με το νόμο 4791 του 1930, το Ίδρυμα προήχθη σε Ανωτάτη Σχολή ισότιμη με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί με την εποπτεία του Κράτους. Σκοπός της, είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Η Σχολή περιλαμβάνει τρία τμήματα: τη Ζωγραφική, Γλυπτική και Χαρακτική. Η φοίτηση είναι τετραετής. Παράλληλα με τα τεχνικά μαθήματα διδάσκονται και θεωρητικά, όπως η Ιστορία της Επιστήμης και Τέχνης.
Παραρτήματα της Σχολής λειτουργούν στη Μύκονο, Ύδρα, Δελφούς και μετά την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου και στη Ρόδο.
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών διαθέτει επίσης έξι Καλλιτεχνικούς Σταθμούς. Είναι οι Καλλιτεχνικοί Σταθμοί των Δελφών, της Μήθυμνας Λέσβου, της Μυκόνου, του Ρεθύμνου, της Ρόδου, της Ύδρας. Επίσης πρόσφατα περιήλθε στην ιδιοκτησία της, από κληροδότημα ο Καλλιτεχνικός Σταθμός Πάρου, που δεν λειτουργεί προς το παρόν.