Είστε εδώ

ΑΡΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ

Ταυτόχρονα με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους οργανώθηκαν τοπικά αρχεία στα δύο αυτά νησιά.
Μελέτη 2004 Σ.Ω.Β. σ. 426