Είστε εδώ

Βιβλία που περιέχουν μεταφρασμένα ποιήματα και έργα του Δροσίνη

Στην βιβλιοθήκη του Μουσείου στην Κηφισιά θα βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος, μεταφράσεις ποιημάτων και έργων του Γ. Δροσίνη από Έλληνες και ξένους λογοτέχνες.
Θα βρει τα κάτωθι βιβλία με σχόλια και αναφορές, από ξένους καθηγητές Πανεπιστημίων, φιλολόγων και λογοτεχνών ακόμα περιοδικά ξενόγλωσσα και ελληνικά, που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σημαντική την συμμετοχή του Δροσίνη.
• “NEUGRIECHIESCHE DICHTUNG” 1780-1980. NEW YORK.
• “ARODAFNUSA” BRUNO LAVAGUINI. INSTITUTO ITALIANO 1967.
• “CINQ ANS DE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE EN GRECE”.
ATHENES 1970.
• “GRECS ET PHILHELLENES” A MARSEILLE DE LA REVOLUTION FRANCAISE A L’ INDEPENDENCE DE LA GRECE”. P. ECHINARD MARSEILLE 1973.
• “LES CONCOURS POETIQUES DE L’ UNIVERSITE D’ ATHENES 1851-1877”. P. MOULAS. ATHENES 1989.
• “RIGORGIMENTO”. INSTITUTO ITALIANO 1962.
• “NEUGRIECHISHE LYRIKER” KARL DIETERICH. HAMBURG
GERMANY 1931.
• “LA GRECE ACTUELLE” ATHENES 1933.
• “LA GRECE” MICHEL L’ HERITIER. PARIS MCMXXI.
• “GRECS POETES CONTEMPORAINS”. D. YANOUKAKIS.
ATHENES 1959.
• “ΠΟΙΗΜΑΤΑ” . Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ. HARRY QUEDALIA. 1994
• “BIBLIOGRAFIA DE ESTADIOS”. NEOGRIEGOS EN ESRANOL 1998. MOJCHOS MORFAKIDIS. 1998.
• “SONGES PROVIDENTIELS”. J. M. DE PLANTA, SUISSE.
• “ANTOLOGIA DE LA LITERATURA NEOHELENICA” UNIVERSITAD DE CHILE”. DIDIER MIGUEL CASTILLO. SIATIAGO. DE CHILE 1971.
• “CHRESTOMATHIE NEOHELLENIGUE”. PARIS 1925.
• “CHOIX DE TEXTES GRECS DES PAPYRUS ‘A NOS JOURS”. O MERLIER FRANCE 1970.