Είστε εδώ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Νοέμβριο του 1914 ιδρύεται το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο με σκοπό να περιλάβει έργα βυζαντινής και χριστιανικής τέχνης, από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού μέχρι την ίδρυση του Ελληνικού βασιλείου. Το Μουσείο αυτό στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργεί έως σήμερα στο μέγαρο επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 22, πρώην ιδιοκτησία της Δουκίσσης της Πλακεντίας. (- ΗΛΙΟΣ 7 σ. 1334 -). Ο Γ. Δροσίνης το αναδιοργανώνει με νέο νόμο, ενισχύοντας το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και φροντίζοντας να εγκριθεί το ποσό των 25.000 δρχ. έναντι 10.000, που έπαιρνε. Επίσης του χορηγείται ένα σεβαστό εφ’ άπαξ ποσό για την απόκτηση της πολύτιμης συλλογής εικόνων ΚΟΛΥΒΑ (- ΕΑ – ΔΗ 71 σ. 120/7-).