Είστε εδώ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο Γ. Δροσίνης υπήρξε ο ιδρυτής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που είναι έργο μεγίστης σημασίας στην Ιστορία του Έθνους. Αρχικά συγκεντρώθηκαν στα υπόγεια της Ακαδημίας Αθηνών, εκατοντάδες χιλιάδες δημόσια και ιδιωτικά ιστορικά έγγραφα και, στη συνέχεια αρχειοθετήθηκαν καταλλήλως προς έρευνα και μελέτη.