Είστε εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΕΚ 239Α, 9/9/1908. Την ίδια χρονιά ο Δροσίνης ιδρύει το πρώτο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. (καθιερώνεται η υγιεινή στα σχολεία, σχολίατροι, πρωτοποριακά όργανα για μέτρηση ύψους, ζύγιση, παρακολούθηση της υγείας των μαθητών, εμβόλια για μεταδοτικές νόσους, άδειες εκπαιδευτικών, φωτισμός αιθουσών, και άλλα πολλά.)
Οι στόχοι ήταν:
1) Επιθεώρηση των διδακτηρίων, των διδακτικών οργάνων, των
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
2) Η από των μεταδοτικών και μολυσματικών νόσων, προφύλαξη των μαθητών στα σχολεία.
3) Η επί της υγείας των μαθητών και της καθόλου σωματικής και διανοητικής αναπτύξεως αυτών επαγρύπνηση.
4) Η διάδοση εις το λαό των θεμελιωδών γνώσεων της Υγιεινής και επικαίρων υγιεινών παραγγελμάτων δια των διδασκόντων και των διδασκομένων.