Είστε εδώ

Δεξιά Αίθουσα του Μουσείου

Στη δεξιά αίθουσα, τα εκθέματα κατανέμονται σε πέντε ενότητες:
1. Το λογοτεχνικό έργο του Ποιητή.
2. Ο Δροσίνης δημοσιογράφος και η ΕΣΤΙΑ.
3. Ο Δροσίνης συνεργάτης περιοδικών, εφημερίδων και εντύπων.
4. Ο Δροσίνης επιμελητής των εκδόσεων του Συλλόγου προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων.
5. Ο Δροσίνης εκδότης.
Στην πρώτη ενότητα, όλα τα έργα του, ποιητικά ή πεζά, χρονολογικά εκτίθενται σε προθήκες. Η έκδοση των Απάντων του, που έγινε από το Σύλλογο προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, οι πρώτες εκδόσεις των έργων του, έργα του μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες και παρτιτούρες με ποιήματά του, που έχουν μελοποιηθεί.
Στη δεύτερη ανήκουν οι τόμοι του περιοδικού Εστία, των ετών 1880-1884, από την αρχή της κυκλοφορίας του και ακολουθεί η περίοδος κατά την οποία εκδότης και διευθυντής ήταν ο Δροσίνης (1889-1894). Εκτείθενται επίσης μία γραφομηχανή (Underwood Standard Portable Typewriter) που τη χρησιμοποιούσε την εποχή της Εστίας, μία φωτογραφική μηχανή Kodak, διάφορα χαρτονομίσματα και το μπλοκ των επιταγών του. Στον αντίστοιχο τοίχο υπάρχει η φωτογραφία με τους συνεργάτες της Εστίας, που είναι γνωστοί ως «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ».
Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα εκθέματα της ενότητας αυτής κατέχει το Πανηγυρικόν Τεύχος της Εστίας «επί τη εικοσιπενταετηρίδι της βασιλείας Γεωργίου Α΄». Πρόκειται για ένα σπανιότατο τεύχος 44 σελίδων, διαστάσεων 42x30, τυπωμένο σε χαρτί μπεζ από το τυπογραφείο Δρουγουλίνου της Λειψίας, το οποίο κυκλοφόρησε το 1888. Εκτός από τις φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας, το τεύχος περιέχει συνεργασίες των Κ. Παπαρρηγόπουλου, Α. Ρ. Ραγκαβή, Δ. Βικέλα, Χ. Άννινου, καθώς και ποιήματα των Γ. Δροσίνη, Κ. Παλαμά, Ι. Πολέμη και άλλων. Την ευθύνη για τη συγκέντρωση του υλικού, τις μεταφράσεις, την εκτύπωση και το δέσιμό του είχε επωμισθεί εξολοκλήρου ο Δροσίνης, όταν ήταν στη Λειψία. Στα «Σκόρπια φύλλα της ζωής μου» αναφέρεται η σπανιότητα του τεύχους αυτού.
Στην τρίτη ενότητα υπάγονται περιοδικά, ελληνικά και ξένα, με τα οποία συνεργάστηκε ο Δροσίνης. Ξεχωρίζουν τα τεύχη του «Εθνικού Κήρυκα» (Αμερική), «Le Feu» (Γαλλία), «Ελληνικά Φύλλα» (Γερμανία), «Ελλάς» (Ολλανδία), «Κυπριόπουλο» (Κύπρος) κ.α.
Στην τέταρτη ενότητα ανήκουν οι εκδόσεις του Συλλόγου προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, την επιμέλεια των οποίων είχε ο Δροσίνης όπως: Η «Κόκκινη» Σειρά η «Πράσινη» Σειρά, η «Μελέτη», η «Ιστορική & Λαογραφική Βιβλιοθήκη», η «Παιδική Σειρά», τα «Εθνικά Δημοσιεύματα», η «Λογοτεχνική Σειρά», τα «Ελληνικά» και το «Μουσικό & Λαογραφικό Αρχείο». Όλα έχουν τη θέση τους σε υαλόφρακτες προθήκες, ακόμα και τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων που συνέταξαν ο Γ. Δροσίνης και ο Γ. Κασδόνης το 1884.
Στην πέμπτη ενότητα εκτίθενται τα τεύχη του περιοδικού «Άστυ», «Εθνική Αγωγή», «Νέα Ελλάς» του 1894 και το «Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος» (1922-1936), που εκδότης ήταν ο ίδιος ή μόνος του ή με άλλους.
Μέσα σε μια μεγάλη προθήκη και σε διάφορα συρτάρια και φακέλους βρίσκονται η αλληλογραφία του Δροσίνη, οι χειρόγραφοι χαιρετισμοί Ελληνιστών και Φιλελλήνων για το Πανηγυρικόν Τεύχος της Εστίας «επί τη εικοσιπενταετηρίδι της βασιλείας Γεωργίου Α΄» και υπάρχουν επίσης επιστολές εξεχουσών προσωπικοτήτων του εξωτερικού προς τον Ποιητή.
Στο κέντρο της αίθουσας, σε ιδιαίτερη προθήκη, φυλάσσονται προσωπικά αντικείμενα του Ποιητή και σε ειδική θέση βρίσκονται μεγάλα μαύρα ντοσιέ με εφημερίδες και περιοδικά, με δημοσιεύσεις δικές του ή άλλων συγγραφέων, με θέμα πάντα την ζωή και το έργο του ίδιου.