Είστε εδώ

Εθνικά Δημοσιεύματα 1919 - 1926

Το 1918 προκειμένου να υπογραφεί η Συνθήκη των Σεβρών, ανέλαβε ο Σ.Ω.Β. την σύνταξη και την έκδοση σειράς βιβλίων με την επιγραφή ΕΘΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, για την υποστήριξη των Ελληνικών δικαιωμάτων για διάφορα αλύτρωτα ή διεκδικούμενα τμήματα του Ελληνισμού.
Το οικονομικό μέρος το φρόντιζε ειδική κυβερνητική επιτροπή.
Τυπώθηκαν 13 βιβλία με λευκό εξώφυλλο στη σειρά αυτή.
Ο Δροσίνης εκτός από τη θέση του ως Γραμματέας του Συλλόγου, ήταν και μέλος της Επιτροπής Σύνταξης της ανωτέρω σειράς