Είστε εδώ

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Το κτίριο ανοικοδομήθηκε με δωρεά των αδελφών Βαλλιάνων.
ΦΕΚ 18/12/1867: ΙΔΡΥΣΗ της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών.
ΦΕΚ 30/11/1909: Τροποποίηση του Β΄ εδαφίου του 3ου άρθρου.
ΦΕΚ 19/3/1910: Νέα τροποποίηση σε κάποιες διατάξεις.
ΦΕΚ 11/3/1915: Με την φροντίδα του Γ. Δροσίνη ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ με κρατική χορηγία 100.000 δρχ., σύμφωνα με το πρότυπο της βιβλιοθήκης των Βρυξελλών