Είστε εδώ

Εισαγωγή της Σκοποβολής στα δημόσια σχολεία 1907

Οι ενέργειες του Συλλόγου για την εισαγωγή της Σκοποβολής στα σχολεία κατέληξε σε πλήρη επιτυχία. Εκδόθηκε Βασιλικό Διάταγμα στις 20 Δεκεμβρίου 1907, με το οποίο ορίστηκε ότι οι μαθητές των δύο ανωτέρων τάξεων των Γυμνασίων των Ελληνικών Σχολείων, των Δημοσίων Εμπορικών Σχολών και της Σχολής Γυμναστικής πρέπει να ασκούνται στη σκοποβολή.
Οι αδελφοί Βόλτοι έδωσαν 5.000 χρυσά φράγκα, για να δίνονται σκοπευτικά έπαθλα στους άριστους μαθητές ή στους πρωταθλητές.
Το 1911 Η ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ εισήχθηκε σε 200 Δημόσια Σχολεία.