Είστε εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιοδικό του Σ.Ω.Β. και η σχέση του με τον ΔΡΟΣΙΝΗ.

Παράλληλα εκδίδεται η σειρά ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ως συμπλήρωμα του ανωτέρου περιοδικού).
Στην έκδοση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (εξαμηνιαίο περιοδικό ιστορικοφιλολογικού περιεχομένου) από το 1928 έως το 1936 με διευθυντές συντάξεως τον Κωνσταντίνο Άμαντο και Σωκράτη Κουγέα. Ο Δροσίνης συμμετείχε εκτός από γραμματέας του Σ.Ω.Β. και ως γραμματέας της επιτροπής για την εκτύπωση των τευχών τής σειράς ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Ο Δροσίνης είχε όλη την ευθύνη για την διαδικασία έκδοσής τους. Τόσο τον απασχολούσε η ευθύνη αυτή, ώστε έγραψε στην κόρη του: «Πρέπει προ πάντων το πρώτο τεύχος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, του νέου περιοδικού που θα εκδώσωμε στο Σύλλογο να έχη τελειώση και να μοιρασθή ... .... Φαντάσου λοιπόν το βουνό δουλειάς καλοκαιριάτικης σωριάστηκε απάνω στο κεφάλι μου, εκτός της άλλης του γραφείου του Συλλόγου, που κι αυτή έμεινε πίσω με την καθυστέρηση του νέου περιοδικού μας των Ελληνικών». (14 Μαϊου 1928)
Για το πόσο ήταν επιβαρυμένος με το πρακτικό μέρος όλων των εκδόσεων του Συλλόγου, ώστε να αναβάλει το ταξίδι του στη Βενετία, της γράφει:
«Δυσκολίες είναι για το παρόν από του Συλλόγου τις εκδόσεις. Αυτοί δεν μπορούν να κουνηθούν χωρίς εμένα, γιατί από τυπογραφικά κανένας άλλος δεν σκαμπάζει». 27/4/28