Είστε εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΘΕΑΤΡΟ ΩΔΕΙΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ. (ΕΛ. ΔΗ. 716/11)

Από το μεγάλο και συνεχές έσοδο από το τέλος επί των εισιτηρίων στήριζε και επιχορηγούσε ετησίως τα ανώτερα ΩΔΕΙΑ και τους θεατρικούς συγγραφείς.
Μελέτη 2004 Σ.Ω.Β. σ. 425.