Είστε εδώ

Η Εθνική Εταιρία μια παντοδύναμη μυστική οργάνωση

Η Εθνική Εταιρεία συστάθηκε την άνοιξη του 1894 και υπήρξε μία ισχυρή παραπολιτική οργάνωση, στην οποία συμμετείχαν διαπρεπή μέλη της ελληνικής κοινωνίας, στρατιωτικοί και χιλιάδες απλοί πολίτες. Οργανωμένη στα πρώτυπα των μυστικών εταιρειών του πρώτου ημίσεως του 19ου αιώνα, συνέβαλε σημαντικά με τις συχνές ανεύθυνες ενέργειές της στην έκρηξη του άτυχου πολέμου του 1897.
Τα έσοδα της Εθνικής Εταιρείας, προέρχονταν από τακτικές και έκτακτες εισφορές. Το ποσό των εκτάκτων προερχόταν από καταθέσεις των ομογενών του εξωτερικού και οι τακτικές από εισφορές όχι μόνο των ευπόρων τάξεων, αλλά ακόμα και από το φτωχότερο πληθυσμό. Υπήρχε ανάγκη να εξαρθεί το γεγονός αυτής της συμμετοχής και η εισφορά των χωρικών αναγραφόταν εις την εφημερίδα «Εστία». Η εφημερίδα αυτή είχε εντολή να παραλαμβάνει χρήματα από καλλιτεχνικές εσπερίδες, που πραγματοποιούνταν για συλλογή ποσών «υπέρ της Μακεδονίας». Σύλλογοι επώνυμοι πρόσφεραν ποσά, αλλά και από άλλους ζητούσαν, άλλοτε ευθέως και άλλοτε πλαγίως, όπως φαίνεται από εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Εταιρείας.
Επίσης, όταν η εφημερίδα «Εστία» εξέδωσε ένα «Μακεδονικό Ημερολόγιο», ο εταίρος Γεώργιος Δροσίνης πήρε εντολή να παραδώσει τις εισπράξεις στην Εθνική Εταιρεία. Φυσικά σε όλες τις ενέργειές της, η Εθνική Εταιρεία επιθυμούσε να καλύπτεται πίσω από άλλους.
Η Εθνική Εταιρεία - αυτό το γνωρίζουμε ήδη από την αρχική της σφραγίδα – είχε ημερομηνία ιδρύσεως την 12η Νοεμβρίου του 1894. Χάρις στο Μητρώο των πρώτων πεντακοσίων εταίρων, που εντοπίσαμε στους σχετικούς αρχειακούς φακέλλους της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, μαζί με πολλά άλλα νέα στοιχεία για τη μυστική οργάνωση που οδήγησε την Ελλάδα στον πόλεμο του 1897, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τα 14 ονόματα των ιδρυτικών της μελών. Εκτός του πρώτου έφερε το βαθμό του υπολοχαγού, όλοι οι υπόλοιποι ήταν ανθυπολοχαγοί.
Πρόκειται για τους:
Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο (Μηχανικό), Γεώργιο Κολοκοτρώνη (Πεζικό), Κωνσταντίνο Φωτιάδη (Μηχανικό), Ιωάννη Αβράσογλου (Πυροβολικό), Κωνσταντίνο Πάλλη (Πυροβολικό), Γεώργιο Σολιώτη (Πυροβολικό), Πέτρο Μάνο (Ιππικό), Σωτήριο Μεντζελόπουλο (Πυροβολικό), Γεώργιο Τσόντο (Πυροβολικό), Κωνσταντίνο Ανωνιάδη (Πυροβολικό), Αριστείδη Κανάρη (Πυροβολικό), Γεώργιο Καπιτσίνη (Πυροβολικό), Νικόλαο Κανταρτζή (Πυροβολικό) και Αθανάσιο Μήτση (Πεζικό).
Ο πρώτος πολίτης μέλος της Εταιρείας ήταν ο Λουκάς Μπέλλος (1848-1913), ιατρός από την Θήβα (16 Νοεμβρίου 1895/ αρ. Μητρ. 65). Ο Μπέλλος, εκδότης τοπικών εφημερίδων και βουλευτής αργότερα, το 1902, του Θ. Δηλιγιάννη και του κόμματος των Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου, το 1912, είχε ειδική σχέση με την Μακεδονία και μόνιμο ενδιαφέρον για τα εκεί συμβαίνοντα. Η επιλογή του, συνεπώς, δείχνει, και αυτή, τους προσανατολισμούς της οργάνωσης. Μετά την επανάσταση της Κρήτης (1866-9) και πριν από τη συμμετοχή του στο κίνημα της Θεσσαλίας (1878) με τον «Νέο Ιερό Λόχο των Θηβών», ο γιατρός έμεινε στο Krusevo της Δυτικής Μακεδονίας για δύο χρόνια, ως μέλος ειδικής τριμελούς αποστολής που είχε σαν στόχο την παρεμπόδιση του «προσηλυτισμού του Ελληνικού πληθυσμού» της ευρύτερης περιοχής, από την Εξαρχία. (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αρχείο Λουκά Γ. Μπέλλου, Φακ. 9 «Προσωπικά - Φωτογραφίες». Αθήνα 1981.
Οι υπόλοιποι πολίτες, ήταν ο καθηγητής Γεώργιος Σωτηριάδης (μύηση 2 Δεκ. 1895/ αρ. Μητρώου 90). Ο δικηγόρος Τιμολέων Ηλιόπουλος, καθηγητής αργότερα του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2 Δεκ. 1895/ αρ. Μητρώου 91). Ο «δημοσιογράφος» Γεώργιος Δροσίνης (9 Δεκ. 1895/ αρ. Μητρώου 100) και ο γνωστός αρχιτέκτονας Αναστάσιος Μεταξάς (21 Δεκ. 1895/ αρ. Μητρώου 119).