Είστε εδώ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μετά την πολεμική ατυχία του 1897 ο Δροσίνης πίστεψε, ότι η εθνική αναγέννηση του κράτους, πρέπει ν’ αρχίσει με τη διάπλαση τη νέας γενιάς και για το σκοπό αυτό αποφάσισε να εκδόσει ένα έντυπο με τον ενδεικτικό τού σκοπού του τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, η οποία από το 1898 κυκλοφορούσε την 1η και την 15η κάθε μήνα, σε σχήμα μεγάλο δίστηλο, σε χαρτί στιλπνό και λεπτό με δεκαέξι σελίδες.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Το περιοδικό απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς (στα πρώτα χρόνια και η συνδρομή ήταν μικρότερη σ’ αυτούς).
Τα άρθρα του περιοδικού αφορούν κυρίως τη Στοιχειώδη Εκπαίδευση, λιγότερο τη Μέση και ελάχιστα την Ανωτάτη Εκπαίδευση.
Ο ίδιος ο Δροσίνης γράφει: «Όποτε επιχείρησα την έκδοση περιοδικού, όπως η Εθνική Αγωγή, η Μελέτη και το Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος είχα πρόγραμμα την πρωτοτυπία, το κάθε νέο, καινούργιο, άγνωστο ακόμα. … …
Στους 6 τόμους της (1898-1903) όποιος θελήσει να τους φυλλομετρήσει θα βρη τα πρώτα φυτώρια του εκπαιδευτικού μας καθεστώτος. Εκεί πάρθηκαν και επρωτοβλάστησαν σαν νέες ιδέες και από κει μεταφυτεύτηκαν και έγιναν προγράμματα και Διατάγματα και Νόμοι του Κράτους».