Είστε εδώ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Το 1908. Κατόπιν εισηγήσεως του Γ. Δροσίνη καθιερώνεται η ημέρα της εορτής της Εθνικής Σημαίας στα σχολεία. Με την έναρξη των μαθημάτων, θα γίνεται παράλληλη εκλογή σημαιοφόρου και παραστατών, και θα αποτείεται φόρος τιμής στη Σημαία μας.
Β. Διάταγμα (22 Σεπτ.) ΦΕΚ 245/ 26-9-1908.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
«Επιθυμούντες όπως η αγωγή των ελληνοπαίδων βάσιν έχη την προς την πατρίδα αφοσίωσιν των πολιτών του μέλλοντος, εγκρίνομεν όπως καθ΄ άπαντα των αρρένων τα σχολεία του Κράτους, της δημοτικής και της μέσης εκπαιδεύσεως, η ημέρα της ενάρξεως των ετησίων μαθημάτων καθιερωθή εν τοις εκπαιδευτηρίοις ως ημέρα εορτής της εθνικής σημαίας, του ιερού της πατρίδος συμβόλου, του οδηγούντος τα τέκνα αυτής εις τους υπέρ της αμύνης και της δόξης αυτής αγώνας και εμπνέοντας τας υπερτάτας υπέρ της πατρίδος θυσίας».