Είστε εδώ

Η ΜΕΛΕΤΗ

Δεν αποτελεί προσωπική έκδοση του Δροσίνη αλλά ο ίδιος την θεωρεί δική του. Οι στόχοι του Συλλόγου Σ.Ω.Β. είναι και στόχοι του Δροσίνη, όχι μόνον επειδή ο ίδιος συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητές του, από τη θέση του γραμματέα, αλλά επίσης από το περιεχόμενο του περιοδικού, το οποίο και διευθύνει.
Το 1906 κυκλοφορούσε κάθε μήνα εκτός Ιουλίου και Αυγούστου. Δέκα τεύχη με 64 σελίδες κάθε χρόνο.
Με την Μελέτη εισερχόμαστε στο χώρο του επιστημονικού περιοδικού. Τα ποιήματα ή τα διηγήματα καλύπτουν σχετικά μικρό μέρος της ύλης. Η έμφαση έχει δοθεί σε επιστημονικά θέματα, απ’ όλους τους χώρους της επιστήμης. Πλάι στα ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά άρθρα, συναντούμε σημειώματα με γεωργικές συμβουλές, κείμενα που θίγουν ιατρικά θέματα, καθώς και επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα π.χ. άρθρα για την εργασία των γυναικών.
Επικρατούσα γλώσσα της Μελέτης εξακολουθεί να είναι η καθαρεύουσα, κάτι που όμως είναι αναμενόμενο με δεδομένο το περιεχόμενό της. Είμαστε ακόμη στην εποχή που η επιστημονική σκέψη εκφέρεται αποκλειστικά με καθαρεύουσα, ακόμα και από τους υπέρμαχους της δημοτικής.
Μετά τη διακοπή της Μελέτης ο Δροσίνης δεν αποπειράται αμέσως ούτε να την αντικαταστήσει, ούτε να εκδώσει άλλο έντυπο. Για δέκα χρόνια περίπου η εκδοτική του δραστηριότητα αναστέλλεται. Οι συνεχείς πόλεμοι (Βαλκανικοί και στη συνέχεια ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) και η ταραγμένη εσωτερική κατάσταση, σε συνδυασμό με τις αυξημένες υποχρεώσεις του στο Υπουργείο Παιδείας ανακόπτουν την εκδοτική πορεία του. Οι επιτυχίες όμως της Ελλάδας και η διαφαινόμενη πραγματοποίηση του εθνικού ονείρου θα γεννήσουν το Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος.