Είστε εδώ

Η Πεντάμορφη 1889. Μελέτη – Βιβλίο

Για τη συγκέντρωση του υλικού ο Δροσίνης δεν περιορίστηκε μόνο στις γνωστές συλλογές, αλλά κατέφυγε και σε λογοτεχνικά βιβλία, απ’ όπου θησαύρισε ανάλογο υλικό. Οι συλλογές Εκλογαί από τα δημοτικά τραγούδια του Ελληνικού λαού του Ν. Πολίτη και Δημοτικά τραγούδια του Αγ. Θέρου δεν ήσαν επαρκές πηγές για το θέμα του, για τούτο και αναζήτησε, ανάλογο υλικό τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή παράδοση. Κατέφυγε στα ιπποτικά μυθιστορήματα, στα Κυπριώτικα τραγούδια, στον Ερωτόκριτο και την Ερωφύλη, στα κατά Δάφνη και Χλόην του Λόγγου, σε επιστημονικές μελέτες και σε πλήθος άλλες πηγές.
Μέλημα του Δροσίνη, ήταν να φανερώσει το πώς ο Ελληνικός λαός θέλει τη γυναικεία ομορφιά. Για τούτο και τα αποσπάσματα που επιλέγει είναι ενδεικτικά. αναφέρονται είτε στα μαλλιά της γυναίκας, στα φρύδια, στα χείλη και στο στόμα, αναζητώντας ακόμη και στα παραμύθια το πρόσωπο της Πεντάμορφης, της Πανωραίας, της Ηλιογέννητης ή όπως αλλιώς αυτή αναφέρεται.
Είναι φανερό ότι Δροσίνης δεν έχει κατά νου ένα αντιπροσωπευτικό πρότυπο προς το οποίο θα έπρεπε να προσανατολισθεί:
Γιατί, αν στην αρχαιότητα η γυναικεία ομορφιά αποτυπώνεται στο πάγκαλο άγαλμα της Αφροδίτης, για τα νεοελληνικά δεδομένα το πρότυπο θα πρέπει να προκύψει από σύνολο ανάλογων κειμένων.
Άπαντα τόμος 10ος σ. σ. 7-8.