Είστε εδώ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

1908. Ο δημιουργός του λεξικού είναι ο Γ. Χατζιδάκις, ο οποίος αξιώθηκε πριν πεθάνει να δει τυπωμένη την αρχή του σε δύο τόμους.
ΦΕΚ 280, Α8/11/1908. Ο Δροσίνης πρότεινε στον Σπύρο Στάη να κάνουν ένα έργο εθνικής σημασίας, την έκδοση του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, πράγμα που δέχθηκε ο Υπουργός και το οποίο ανατέθηκε στον γλωσσολόγο Γεώργιο Χατζιδάκι. Ο Στάης έστειλε αντίγραφο της πρότασης του Δροσίνη στον πρωθυπουργό Θεοτόκη. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος το υπέγραψε. Σε πλήρη δράση ο Δροσίνης, τακτοποιεί τα διαδικαστικά, χρηματοδοτεί το εγχείρημα με το κληροδότημα Δωρίδη, εγκαθιστά τα γραφεία της σύνταξης στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης και φροντίζει να υποστηρίξει το έργο με μια σειρά νόμων, που πέρασε με την εισήγηση του υπουργού Σπ. Στάη (Βασ. Διάταγμα 17/9/1908 σ. 1053).
Δικαίως ο Στάη του είπε: «Καλά έκανα και σε πήρα κοντά μου».
Όταν ιδρύθηκε η Ακαδημία πέρασε η έκδοση του λεξικού στη δικαιοδοσία της.