Είστε εδώ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

To έργο του Γ. Δροσίνη τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό, είναι ιδιαίτερα καταξιωμένο. Διακρίθηκε και βρίσκεται σε καταλόγους και αναφορές δημοσίων, ιδιωτικών και θρησκευτικών φορέων και σε acheter du cialis en ligne δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Στο Μουσείο υπάρχουν οι εξής κατάλογοι, οι οποίοι ξεχωρίζουν, Βιβλιοθήκης της ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ, των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, του ΑΜΙΛΚΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, της THE MODERN GREEK CULTURE, της A. SELECTED BIBLIOGRAPHY 1970 και το Γερμανικό Λεξικό BROCKHAUS αρ. 5.