Είστε εδώ

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο νόμος για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας καταρτίσθηκε από τον Γεώργιο Δροσίνη στο γραφείο του στο Υπουργείο Παιδείας, με τη συνεργασία ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών (Σ.Φ.Ζ. –Δ΄ σ. 224). Με την υπογραφή αυτής της διεθνούς συμβάσεως και με την είσοδο της Ελλάδας, γι’ αυτό το σκοπό, στη Διεθνή Ένωση της Βέρνης, οι Ελληνικές πνευματικές εργασίες και δημιουργίες ωφελήθηκαν πολύ, αλλά και η Ελλάδα έπαψε πλέον να θεωρείται ληστοπειρατής ξένης πνευματικής ιδιοκτησίας. (ΕΛ. ΔΗ -71, σ. 121/16).
Ο ίδιος ο Δροσίνης αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στη Βέρνη, κατά την υπογραφή της συμβάσεως.