Είστε εδώ

Λογοτεχνική σειρά 1937 - 1940

Η σειρά αυτή περιλαμβάνει ένα είδος τρίπτυχου, Σολωμός, Βαλαωρίτης και Ζαλοκώστας. Έχουν εκλεκτό χαρτί είναι καλοτυπωμένα μετά εικόνων και κατά το δυνατόν ομοιόμορφα δεμένα. Η τιμή τους τότε περιοριζόταν στο ελάχιστο όριο για να είναι προσιτή σε κάθε αναγνώστη.