Είστε εδώ

Μπελλένειος Πρότυπη Σκοπευτική Σχολή 1908

Ο Ιωάννης Αθανασάκης μετά την προτροπή του Γ. Δροσίνη εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ω.Β., την ίδρυση Σκοπευτικής Σχολής. Το αίτημα έγινε δεκτό και όταν ο Αθανασάκης έπεισε τον ομογενή, εκ Αιγύπτου, Παρίση Μπελλένη να δεχθεί να καταβάλει την απαιτούμενη δαπάνη, ο αρχιτέκτονας Α. Μεταξάς, σε οικόπεδο κοντά στον Ιλισσό, έκτισε τη σχολή. Ο τίτλος της: ΜΠΕΛΛΕΝΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Τέλειες οι εγκαταστάσεις της, τέλεια η οργάνωσή της, λειτούργησε για το κοινό, για άντρες και γυναίκες. Τα εγκαίνια έγιναν στις 24 Ιανουαρίου του 1908.
Με δωρεά του Μπελλένη εκδόθηκε επίσης από το Σύλλογο τεύχος εικονογραφημένο με την επιγραφή: Η ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, το οποίο συνέταξε ο Γεώργιος Δροσίνης, και παρέχει οδηγίες για τη διάδοση, οργάνωση και διδασκαλία της Σκοποβολής.