Είστε εδώ

Ο Γ. Δροσίνης 18 χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας

Ο Δροσίνης υπηρέτησε στο Υπουργείο Παιδείας δεκαοκτώ χρόνια, με μια διακοπή από το Δεκέμβριο του 1920 έως το Σεπτέμβριο του 1922.
Υπήρξε: Τμηματάρχης και Γενικός Επιθεωρητής της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, με βοηθούς μόνο δύο υπαλλήλους, Τμηματάρχης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και Διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών.
«Σπρώχνοντας μαλακά το αυλάκι της μοίρας», όπως λέει ο ίδιος, βρέθηκε το 1908 στο Υπουργείο Παιδείας. Ο συμμαθητής του στο Βαρβάκειο, ο υπουργός Σπύρος Στάης, γνωρίζοντας καλά τις ικανότητες του φίλου του, επέμεινε και κατάφερε να τον πάρει δίπλα του.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.
Τα σχόλια του Γ. Δροσίνη για τη ζωή του στο Υπουργείο, αξίζει να τα διαβάσει κανείς για να νοιώσει την αγωνία που είχε ο ποιητής μας στο να προσφέρει περισσότερα απ’ ό,τι ζητάει κανείς από ένα ανώτατο δημόσιο υπάλληλο, περισσότερα κι από ένα ευσυνείδητο άτομο.
Και η δουλειά του: Μέρες γεμάτες, νύχτες γεμάτες, όπως λέει και ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος για τον Ποιητή μας.
Ο Δροσίνης γράφει:
«Το Τμήμα της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, που διεύθυνα, ήτον φορτωμένο με πολλήν εργασίαν. Όλη η διοίκησις των Δημοτικών Σχολείων συγκεντρωμένη σ’ αυτό. Και διορισμοί και παύσεις και μεταθέσεις και άδειες, έπρεπε να ενεργηθούν από τον Τμηματάρχην και τους δύο υπαλλήλους του. Πολλές ημέρες, και αφού ετελείωναν οι ώρες υπηρεσίας του Υπουργείου το βράδυ, τα παράθυρα του Τμήματος έμεναν φωτισμένα για πολύ ακόμα. Θέλοντας και μη θέλοντας λοιπόν, έγινα κ’ εγώ μια βίδα της γραφειοκρατικής μηχανής. Ούτε καιρός, ούτε διάθεσις για κάποια ανώτερη εργασία. Κάπου κάπου μόνον με εγκύκλιον στους Επιθεωρητάς επροσπαθούσα να τονώσω τον ζήλον τους ή να τους δώσω κάποιαν νεά κατεύθυνση έξω από την μούχλα της ρουτίνας. Κι ήτον τόσο δύσκολο και αυτό! Μια πέτρα μισοβουλιαγμένη στη γη και χορταριασμένη δεν μετασαλεύεται: Είναι μια δυσκολονίκητη δύναμις, η αδράνεια.».