Είστε εδώ

Ο Δροσίνης διευθυντής της ΕΣΤΙΑΣ

Η προσφορά του Γ. Δροσίνη στο Λαό και το Έθνος μέσα από την εφημερίδα, φαίνεται καθαρά από τα δημοσιεύματά του και τις ενέργειες της εφημερίδας:
1. Έγραψε σειρά ΑΡΘΡΩΝ για την κακομεταχείριση των υπηρετριών.
2. Οργάνωσε ΕΡΑΝΟΥΣ:
• Για τα ΟΡΦΑΝΑ παιδιά.
• Για την ΠΛΗΜΜΥΡΑ στην Αθήνα και τον Πειραιά. ( Η «Εστία» κατέ-
θεσε πρώτη 100δρχ.)
• Για τον ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ο Παύλος Μελάς ιδρύει την
Εθνική Εταιρεία και ο Δροσίνης γίνεται ο 100ος ετέρος της καταθέτο-
ντας 500 δρχ.
• Για την ανέγερση του τάφου του Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ (Συγγραφέας- Λογο-
τέχνης)
• Για ν’ ανεγερθεί ΜΝΗΜΕΙΟ Φιλελλήνων. (Η «Εστία» προσέφερε 50
δρχ.)
• Για την ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (Η «Εστία» προσέφερε 2.500 δρχ.)
3. Προσέφερε πολλαπλή βοήθεια για τους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ και
ειδικά πραγματοποίησε:
α) ΕΚΔΟΣΗ ΔΥΟ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ.
β) ΕΝΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ. και
γ) ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ.
4. Η «Εστία» βοήθησε τον λεγόμενο ατυχή πόλεμο το 1897 με ειδικές εκδόσεις, εισφορές και προσφορές όπλων.
5. Σημαντική θεωρείται η παρέμβαση του Δροσίνη, όταν με σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού Δημ. Ράλλη δημοσίευσε, την κατάλληλη στιγμή, ως φήμη, την απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων να στηρίξουν οικονομικά την Ελλάδα. Την ώρα εκείνη η Τουρκία ζητούσε οικονομική
αποζημίωση, ή την υποδούλωση της Θεσσαλίας. Έτσι η οικονομική κρίση απεσωβήθη και τελικά ο Αλέξανδρος Ζαΐμης το Νοέμβριο του 1897 υπογράφει τη συνθήκη με τους Τούρκους.
Ο Γ. Δροσίνης γράφει σχετικά:
« - Μερικοί χρηματισταί που ήξεραν τον στενόν της «Εστίας» δεσμόν με τον Πρωθυπουργό, εσυλλογίσθηκαν, πώς για να το δημοσιεύσωμε, θα είχαμε την έγκριση του Ράλλη και πως κάτι θα τρέχη.
Οι περισσότεροι όμως το εχαρακτήρισαν χρηματιστικό παιγνίδι της
«Εστίας» με κερδοσκοπικόν σκοπό. Ένας μάλιστα συγγενής μου, όταν τα πράγματα επικύρωσαν, της «Εστίας» το ψευδοτηλεγράφημα, και εγώ του είπα την αλήθεια μ’ εκύτταξε με οίκτο και μου είπε:
- Και δεν ήρχουσουν, να μου το εμπιστευθής, να πάρωμε χαρτιά ξεπεσμένα! Θα γίνουσουν εκατομμυριούχος.
- Καθώς βλέπεις, αποκρίθηκα, δεν είμαι γεννημένος για εκατομμυριούχος.
Και από κάποιον άλλο συνεργάτη μου άκουσα τη δημοσιογραφική καταδίκη μου:
- Δεν κάνετε για δημοσιογράφος!»