Είστε εδώ

Ο Δροσίνης και ο Μακεδονικός Αγώνας

Ο Δροσίνης γράφει:

«Ένα πρωί ο Παύλος Μελάς ήρθε στην Εστία.
- Έχω κάτι πολύ σπουδαίο να σας εμπιστευτώ, πρόκειται για την Εθνική Εταιρεία.
Η φωνή του έτρεμε από συγκίνηση ενώ μου διάβαζε τα άρθρα.
Να διατεθούν όλες οι υλικές και ηθικές δυνάμεις προς επιτυχία του σκοπού της Εταιρείας, παραμερίζοντας κάθε άλλη υποχρέωση και καταστέλλοντας κάθε άλλο αίσθημα εκτός της αγάπης προς την πατρίδα. Η Μακεδονία κινδυνεύει από τη Βουλγαρική επιδρομή και πρέπει να τη σώσουμε. Στους Βούλγαρους κομιτατζήδες, πρέπει να αντιτάξωμε Έλληνες Μακεδονομάχους.
Για την Ήπειρο δεν είχαν καμμία ανησυχία και δεν ήταν ανάγκη να στείλουμε στρατό, θα περιοριζόμασταν να τονίσουμε με την αρθρογραφία τα αφιλονίκητα δικαιώματά μας, μια και η περιοχή αυτή θεωρείται από όλους σαν καρδιά της Ελλάδος. Ύστερα από 2-3 εβδομάδες, όλο το συντακτικό προσωπικό της εφημερίδας – Εστία – είχε δώσει τον όρκο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

Σκόρπια Φύλλα της Ζωής μου
Τόμος Β΄, σ. 156