Είστε εδώ

Ο Δροσίνης Συνεργάτης του ΡΑΜΠΑΓΑ και του ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Ο Δροσίνης εμφανίστηκε στο ΡΑΜΠΑΓΑ με τα ψευδώνυμα «Αράχνη» και «Κουρκουμπίνος». Τα σύντομα κείμενά του στο Ραμπαγά με τον τίτλο «Μυιαγραί» έχουν ανέκδοτο, περιεχόμενο. Το πρώτο του ποίημα είναι «Το Λάθος του Θεού» και οι τελευταίες συνεργασίες «Το Ναυτόπουλο» και «Η Σημαία».
Το Σεπτέμβριο του 1886 η αναχώρησή του για τη Γερμανία σήμανε και την οριστική διακοπή της συνεργασίας του με αυτό.
Στις 16/1/1880 άρχισε η συνεργασία στο «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ» του Βλάση Γαβριηλίδη.
Η συνεργασία του δεν περιορίζεται στην δημοσίευση ποιητικών κειμένων, αλλά αντικαθιστά τον διευθυντή και συμμετέχει ενεργά στην έκδοση του περιοδικού. Γνωρίζει λογίους, λογοτέχνες καλύπτει την κοσμική κίνηση της Αθήνας, γνωρίζει και γίνεται στενός φίλος με τον Γ. Σουρή. Γράφει πέντε άρθρα για το Πανηγύρι των Μεγάρων, υπογράφοντας «Αράχνη» και «Κάλιβαν», γράφει για θεατρικές παραστάσεις για τους ηθοποιούς για την κίνηση στο κέντρο της Αθήνας.