Είστε εδώ

Παιδική βιβλιοθήκη 1902 - 1904

Από τα πρακτικά του Σ.Ω.Β. αναφέρεται ότι:
Το 1902 επειδή παρατηρήθηκε η έλλειψη αναγνωσμάτων για την παιδική ηλικία, αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 1902, η έναρξη της έκδοσης ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, με σειρά βιβλίων, καταλλήλων προς το σκοπόν αυτόν.
Εξεδόθηκαν 4 βιβλία, το πρώτο του Δ. Βικέλα: «Παραμύθια του Άντερσεν» ( σε μετάφραση), ( Ο Δ. Βικέλας παραχώρησε το κείμενο στο Σύλλογο αναλαμβάνοντας τα έξοδα του τυπογραφείου για 2000 αντίτυπα), το δεύτερο του Αρ. Κουρτίδου : «Ο Γύρος της Οικίας» (διασκευή από το γερμανικό), το τρίτο του Ιωάννη Πολέμη: «Τα πρώτα βήματα» και το τελευταίο του Γ. Δροσίνη: «Παιδικά Παραμύθια». (Έγιναν τέσσερις εκδόσεις έως το 1948).