Είστε εδώ

Περιοδικά δημοσιεύματα 1907 - 1936

α) Η ΜΕΛΕΤΗ. 1907 – 1912. ( 6 βιβλία).
Ο Δροσίνης θεωρεί το περιοδικό αυτό δικό του. Όταν σταμάτησε να εκδίδει την Εθνική Αγωγή συνέχισε το έργο του μέσω της Μελέτης. (έκδοση Σ.Ω.Β.).
Παρουσιάζει θέματα γύρω από την Εκπαίδευση. Ο Επίτροπος του Υπουργείου Παιδείας παρότρυνε τους δασκάλους και τους καθηγητές να γίνουν συνδρομητές.
β) ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1928 – 1936. (2 βιβλία).
Στα πλαίσια της Ιστορικής λαογραφικής Βιβλιοθήκης κυκλοφορεί το «Ιστορικόν Περιοδικόν» ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ δημοσίευμα εκδιδόμενον κάθε εξάμηνον. Διευθυντές της Σύνταξης Κωνσταντίνος Άμαντος και Σωτήριος Κουγέας.
γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ.
Σιναϊτικά Μνημεία (Κ. Άμαντου).