Είστε εδώ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Με πρωτοβουλία του Γ. Δροσίνη κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα επαρκές ποσό «δια την υπό της επιτροπής της Εθνικής Μουσικής Συλλογής περισυλλογήν Ελληνικών ασμάτων και χορών, αποτυπωμένων επί φωνογραφικών κυλίνδρων, φωτογραφιών και κινηματογραφικών ταινιών και τούτο δια την ευρύτερην διάδοσιν αυτών των παραδοσιακών αξιών». (ΝΟΜ. Α.Κ. σ. σ. 152 – 167 Ε.Α. ΔΗ 71 σ. 120/5).
Μελέτη 2004 Σ.Ω.Β. σ. 426