Είστε εδώ

Συνεργάτης στην εφημερίδα Ακρόπολις του εκδότη Βλάση Γαβριηλίδη

Το 1883 ο Γαβριηλίδης μετατρέπει το περιοδικό ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ σε εφημερίδα με τον τίτλο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ. Ο Δροσίνης γράφει δύο άρθρα στο παράρτημα της Κυριακής. (26/4/1887 και 8/3/1887). Σύμφωνα με τα γραφόμενα από τον ίδιο έπρεπε να υπάρχουν και άλλα κείμενα, γιατί γράφει ότι «στην Λειψία έγραψα και έστειλα μερικά άρθρα στην Ακρόπολη».