Είστε εδώ

Σχολικές βιβλιοθήκες 1901

• Με ΦΕΚ 260, 4.12.1901. Η καθιέρωση των «ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ». Ο Δροσίνης θεωρεί γενικά απαραίτητες τις βιβλιοθήκες, σε κάθε πόλη, σε σχολεία, ακόμα και σε πλοία επιβατικά και πολεμικά. Σε όλη του τη ζωή ασχολείται με το θέμα αυτό και με τη διαθήκη του δωρίζει στο Σ.Ω.Β. τα βιβλία του με τις κρυστάλλινες βιβλιοθήκες τους.
Από τη θέση του στο Σ.Ω.Β. εισηγείται την καθιέρωση ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ στην κυβέρνηση και ο υπουργός Σπύρος Στάης του αναθέτει την δημιουργία τους.

1902. Ο Δροσίνης αναλαμβάνει την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ 484 ΒΙΒΛΙΩΝ και τη ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ των σχολικών βιβλιοθηκών.