Είστε εδώ

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

1915 ΦΕΚ. 25, 11/3/1915
Ο Γ. Δροσίνης αγάπησε τη μουσική και επηρεάστηκε από τον Γεώργιο Νάζο και υιοθέτησε πολλές ιδέες του.
Ο Γεώργιος Νάζος σπούδασε στο Μόναχο. Το 1890 έρχεται στην Ελλάδα και γίνεται Διευθυντής στο ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ 1918 ιδρύει το «ΘΕΑΤΡΟ ΩΔΕΙΟ» πρόδρομος της Λυρικής Σκηνής.
Ο Γ. Νάζος ονειρευόταν να χρησιμοποιήσει το ΗΡΩΔΕΙΟ για συναυλίες. Ένθερμος υποστηρικτής ο Δροσίνης από τη θέση του στο Υπουργείο Παιδείας φρόντισε την διασκευή του αρχαίου αυτού Ωδείου με μάρμαρα παλιάς κοπής, πύριννες πέτρες και την κατασκευή ξύλινης σκηνής, ώστε να απομακρύνεται το χειμώνα εύκολα. Εγκρίθηκε επιχορήγηση 100.000 δρχ. για την αποκατάσταση του Ωδείου, και για την χρηματοδότηση του ΗΡΩΔΕΙΟΥ εξασφάλισε την επιβολή πρόσθετου τέλους επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων.