Είστε εδώ

ΩΔΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Γεώργιος Δροσίνης από τη θέση του στο Υπουργείο Παιδείας φρόντισε να ιδρυθεί ΩΔΕΙΟ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Από κοινού με το Δήμο Θεσσαλονίκης αγόρασαν κατάλληλο κτίριο, ώστε να διευρυνθεί η μόρφωση του μουσικού αισθήματος στους κατοίκους της Μακεδονίας.
(ΕΔ. ΔΗ 71, σ. 120/4).
Μελέτη 2004 Σ.Ω.Β. σ. 425