Είστε εδώ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΡΟΣΙΝΗ (17/1/2015)

viagra pour femme effet 1) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ»
2) ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
3)ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ 2014

Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη» (Πρόεδρος Ελένη Βαχάρη), με τον οποίο η Π.Ε.Φ. έχει στενή συνεργασία, οργάνωσε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Συλλόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Δροσίνη στην Κηφισιά, στις 17 Ιανουαρίου 2015.
Το βιβλίο με τίτλο: «Οι Βιβλιοθήκες και ο Σύλλογος. Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη» (Κηφισιά, 2014, σ.σ. 460) με συγγραφέα τον Βασίλη Πάστρα, υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης και των χειρογράφων του Συλλόγου, εντάσσεται στη σειρά των αυτοτελών εκδόσεων του Μουσείου, με αύξοντα αριθμό 29, και πραγματεύεται διεξοδικά, εμπεριστατωμένα και με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση, το θέμα της λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τις οποίες ο Σύλλογος έχει αναπτύξει στενή συνεργασία και επικοινωνία, που συνοδεύεται παράλληλα, με τη δωρεάν αποστολή βιβλίων για τον εμπλουτισμό τους.
Η παρουσίαση έγινε από τον Αναστάσιο Στέφο, Πρόεδρο της Π.Ε.Φ. και αντιπρόεδρο του Συλλόγου, επιμελητή όλης της έκδοσης, ο οποίος αναφέρθηκε συνοπτικά στο θεσμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών*, που καθιερώθηκε από τον Γ. Δροσίνη το 1901, Γραμματέα της αρμόδιας επιτροπής, για την οργάνωση και λειτουργία τους.
Η δομή του καλαίσθητου τόμου είναι η ακόλουθη: προτάσσονται εισαγωγικά σημειώματα του συγγραφέα και του επιμελητή, πληροφορίες για την επικοινωνία του Συλλόγου με 555 Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού, ακολουθεί το περιεχόμενο που διαρθρώνεται σε έξι μέρη (Βιβλιοθήκες της Ελλάδας, κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, της Κύπρου και του εξωτερικού, Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Η.Π.Α.) και, επιτάσσονται, αναλυτικοί πίνακες περιεχομένων, κατάλογοι Βιβλιοθηκών, πίνακες εικόνων και φωτογραφιών κ.α..
Η έκδοση, που συμπληρώνει επιτυχώς τις προηγούμενες μελέτες — εκδόσεις του Συλλόγου, αποτελεί πολύτιμη πηγή για τους μελετητές και τους αναγνώστες, ιδιαίτερα τους διδάσκοντες και διδασκομένους σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
Αναστάσιος Αγγ. Στέφος

*Βλ. Μάγδα Μαλακτάρη-Παπακώστα, «Ο Γεώργιος Δροσίνης πέραν της λογοτεχνίας», Διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2006.